Chat with Us

Lam Gỗ Nhựa Việt Nam

Lam Gỗ Nhựa Việt Nam

Grid View:
Quickview

Lam gỗ nhựa HD180x40 Coffee

(0)
250.000 VNĐ / M dài

Lam gỗ nhựa HD180x40 CoffeeLam gỗ nhựa HD180X40 Coffee là sự kết hợp giữa bột gỗ và nhựa PE theo cách ép đùn và phun đúc, không chứa keo trong sản phẩm do đó không chứa chất độc hại cho người sử dụng.Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam có độ bền cao, có khả năng chịu được mưa nắng, không sợ mối mọt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam...

Quickview

Lam gỗ nhựa HD180x40 Wood

(0)
250.000 VNĐ / M dài

Lam gỗ nhựa HD180x40 WoodLam gỗ nhựa HD180X40 Wood là sự kết hợp giữa bột gỗ và nhựa PE theo cách ép đùn và phun đúc, không chứa keo trong sản phẩm do đó không chứa chất độc hại cho người sử dụng.Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam có độ bền cao, có khả năng chịu được mưa nắng, không sợ mối mọt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam...

Quickview

Lam gỗ nhựa HD180x60 Coffee

(0)
280.000 VNĐ / M dài

Lam gỗ nhựa HD180x60 CoffeeLam gỗ nhựa HD180X60 Coffee là sự kết hợp giữa bột gỗ và nhựa PE theo cách ép đùn và phun đúc, không chứa keo trong sản phẩm do đó không chứa chất độc hại cho người sử dụng.Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam có độ bền cao, có khả năng chịu được mưa nắng, không sợ mối mọt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam...

Quickview

Lam gỗ nhựa HD180x60 Redbrown

(0)
280.000 VNĐ / M dài

Lam gỗ nhựa HD180x60 RedbrownLam gỗ nhựa HD180X60 Redbrown là sự kết hợp giữa bột gỗ và nhựa PE theo cách ép đùn và phun đúc, không chứa keo trong sản phẩm do đó không chứa chất độc hại cho người sử dụng.Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam có độ bền cao, có khả năng chịu được mưa nắng, không sợ mối mọt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việ..

Quickview

Lam gỗ nhựa HD180x60 Wood

(0)
280.000 VNĐ / M dài

Lam gỗ nhựa HD180x60 WoodLam gỗ nhựa HD180X60 Wood là sự kết hợp giữa bột gỗ và nhựa PE theo cách ép đùn và phun đúc, không chứa keo trong sản phẩm do đó không chứa chất độc hại cho người sử dụng.Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam có độ bền cao, có khả năng chịu được mưa nắng, không sợ mối mọt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam...

Quickview

Lam gỗ nhựa HD60x30 Coffee

(0)
80.000 VNĐ / M dài

Lam gỗ nhựa HD60x30 CoffeeLam gỗ nhựa HD60x30 Coffee là sự kết hợp giữa bột gỗ và nhựa PE theo cách ép đùn và phun đúc, không chứa keo trong sản phẩm do đó không chứa chất độc hại cho người sử dụng.Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam có độ bền cao, có khả năng chịu được mưa nắng, không sợ mối mọt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam...

Quickview

Lam gỗ nhựa HD60x30 Dark grey

(0)
80.000 VNĐ / M dài

Lam gỗ nhựa HD60x30 Dark greyLam gỗ nhựa HD60x30 Dark grey là sự kết hợp giữa bột gỗ và nhựa PE theo cách ép đùn và phun đúc, không chứa keo trong sản phẩm do đó không chứa chất độc hại cho người sử dụng.Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam có độ bền cao, có khả năng chịu được mưa nắng, không sợ mối mọt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam..

Quickview

Lam gỗ nhựa HD60x30 Wood

(0)
80.000 VNĐ / M dài

Lam gỗ nhựa HD60x30 WoodLam gỗ nhựa HD60x30 Wood là sự kết hợp giữa bột gỗ và nhựa PE theo cách ép đùn và phun đúc, không chứa keo trong sản phẩm do đó không chứa chất độc hại cho người sử dụng.Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam có độ bền cao, có khả năng chịu được mưa nắng, không sợ mối mọt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam...

Quickview

Lam gỗ nhựa HD90x40 Coffee

(0)
140.000 VNĐ / M dài

Lam gỗ nhựa HD90x40 CoffeeLam gỗ nhựa HD90X40 Coffee là sự kết hợp giữa bột gỗ và nhựa PE theo cách ép đùn và phun đúc, không chứa keo trong sản phẩm do đó không chứa chất độc hại cho người sử dụng.Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam có độ bền cao, có khả năng chịu được mưa nắng, không sợ mối mọt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam...

Quickview

Lam gỗ nhựa HD90x40 Dark grey

(0)
140.000 VNĐ / M dài

Lam gỗ nhựa HD90x40 Dark greyLam gỗ nhựa HD90X40 Dark grey là sự kết hợp giữa bột gỗ và nhựa PE theo cách ép đùn và phun đúc, không chứa keo trong sản phẩm do đó không chứa chất độc hại cho người sử dụng.Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam có độ bền cao, có khả năng chịu được mưa nắng, không sợ mối mọt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việ..

Quickview

Lam gỗ nhựa HD90x40 Wood

(0)
140.000 VNĐ / M dài

Lam gỗ nhựa HD90x40 WoodLam gỗ nhựa HD90X40 Wood là sự kết hợp giữa bột gỗ và nhựa PE theo cách ép đùn và phun đúc, không chứa keo trong sản phẩm do đó không chứa chất độc hại cho người sử dụng.Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam có độ bền cao, có khả năng chịu được mưa nắng, không sợ mối mọt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam...

Quickview

Lam gỗ nhựa HD93x20 Coffee

(0)
108.000 VNĐ / M dài

Lam gỗ nhựa HD93x20 CoffeeLam gỗ nhựa HD93x20 Coffee là sự kết hợp giữa bột gỗ và nhựa PE theo cách ép đùn và phun đúc, không chứa keo trong sản phẩm do đó không chứa chất độc hại cho người sử dụng.Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam có độ bền cao, có khả năng chịu được mưa nắng, không sợ mối mọt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam...

Quickview

Lam gỗ nhựa HD93x20 Dark grey

(0)
108.000 VNĐ / M dài

Lam gỗ nhựa HD93x20 Dark greyLam gỗ nhựa HD93x20 Dark grey là sự kết hợp giữa bột gỗ và nhựa PE theo cách ép đùn và phun đúc, không chứa keo trong sản phẩm do đó không chứa chất độc hại cho người sử dụng.Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam có độ bền cao, có khả năng chịu được mưa nắng, không sợ mối mọt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam..

Quickview

Lam gỗ nhựa HD93x20 Wood

(0)
108.000 VNĐ / M dài

Lam gỗ nhựa HD93x20 WoodLam gỗ nhựa HD93x20 Wood là sự kết hợp giữa bột gỗ và nhựa PE theo cách ép đùn và phun đúc, không chứa keo trong sản phẩm do đó không chứa chất độc hại cho người sử dụng.Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam có độ bền cao, có khả năng chịu được mưa nắng, không sợ mối mọt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam...

Hiển thị 1 đến 14 trong 14 (1 Trang)