Chat with Us

Nẹp nhựa

Grid View:
Quickview

Nẹp Cầu Thang CKN003

(0)
50.000 VNĐ / M dài

Nẹp Cầu Thang CKN003- Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC, bề mặt dán decal (simili) vân gỗ đẹp như vân gỗ tự nhiên- Nẹp cầu thang được dùng tại các vị trí đầu mũi bậc cầu thang.- Với hình dáng mũi cong, nẹp cầu thang tạo được tính thẩm mỹ cao cho mũi bậc cầu thang và không bị vướng vấp.- Dùng cho sàn gỗ 8mm đến 12mmNẹp cầu thang nhựa sàn gỗ với đ..

Quickview

Nẹp Cầu Thang CKN006

(0)
50.000 VNĐ / M dài

Nẹp Cầu Thang CKN006- Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC, bề mặt dán decal (simili) vân gỗ đẹp như vân gỗ tự nhiên- Nẹp cầu thang được dùng tại các vị trí đầu mũi bậc cầu thang.- Với hình dáng mũi cong, nẹp cầu thang tạo được tính thẩm mỹ cao cho mũi bậc cầu thang và không bị vướng vấp.- Dùng cho sàn gỗ 8mm đến 12mmNẹp cầu thang nhựa sàn gỗ với đ..

Quickview

Nẹp Cầu Thang CKT013

(0)
50.000 VNĐ / M dài

Nẹp Cầu Thang CKT013- Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC, bề mặt dán decal (simili) vân gỗ đẹp như vân gỗ tự nhiên- Nẹp cầu thang được dùng tại các vị trí đầu mũi bậc cầu thang.- Với hình dáng mũi cong, nẹp cầu thang tạo được tính thẩm mỹ cao cho mũi bậc cầu thang và không bị vướng vấp.- Dùng cho sàn gỗ 8mm đến 12mmNẹp cầu thang nhựa sàn gỗ với đ..

Quickview

Nẹp Cầu Thang CKT018

(0)
50.000 VNĐ / M dài

Nẹp Cầu Thang CKT018- Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC, bề mặt dán decal (simili) vân gỗ đẹp như vân gỗ tự nhiên- Nẹp cầu thang được dùng tại các vị trí đầu mũi bậc cầu thang.- Với hình dáng mũi cong, nẹp cầu thang tạo được tính thẩm mỹ cao cho mũi bậc cầu thang và không bị vướng vấp.- Dùng cho sàn gỗ 8mm đến 12mmNẹp cầu thang nhựa sàn gỗ với đ..

Quickview

Nẹp nhựa kết thúc F5-002

(0)
35.000 VNĐ / M dài

Nẹp nhựa kết thúc F5-002- Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC, bề mặt dán decal (simili) vân gỗ đẹp như vân gỗ tự nhiên- Nẹp nhựa dùng để trang trí bề mặt sàn, che khoảng chừa giãn nở giữa sàn và chân tường.- Ứng dụng: dùng tại điểm kết thúc sàn, cửa kính, cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh,...- Dùng cho sàn nhựa 4mm đến 6mmNẹp kết thúc sàn nhựa với màu ..

Quickview

Nẹp nhựa kết thúc F5-005

(0)
35.000 VNĐ / M dài

Nẹp nhựa kết thúc F5-005- Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC, bề mặt dán decal (simili) vân gỗ đẹp như vân gỗ tự nhiên- Nẹp nhựa dùng để trang trí bề mặt sàn, che khoảng chừa giãn nở giữa sàn và chân tường.- Ứng dụng: dùng tại điểm kết thúc sàn, cửa kính, cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh,...- Dùng cho sàn nhựa 4mm đến 6mmNẹp kết thúc sàn nhựa với màu ..

Quickview

Nẹp nhựa kết thúc F5-006

(0)
35.000 VNĐ / M dài

Nẹp nhựa kết thúc F5-006- Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC, bề mặt dán decal (simili) vân gỗ đẹp như vân gỗ tự nhiên- Nẹp nhựa dùng để trang trí bề mặt sàn, che khoảng chừa giãn nở giữa sàn và chân tường.- Ứng dụng: dùng tại điểm kết thúc sàn, cửa kính, cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh,...- Dùng cho sàn nhựa 4mm đến 6mmNẹp kết thúc sàn nhựa với màu ..

Quickview

Nẹp nhựa kết thúc F5-130

(0)
35.000 VNĐ / M dài

Nẹp nhựa kết thúc F5-130- Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC, bề mặt dán decal (simili) vân gỗ đẹp như vân gỗ tự nhiên- Nẹp nhựa dùng để trang trí bề mặt sàn, che khoảng chừa giãn nở giữa sàn và chân tường.- Ứng dụng: dùng tại điểm kết thúc sàn, cửa kính, cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh,...- Dùng cho sàn nhựa 4mm đến 6mmNẹp kết thúc sàn nhựa với màu ..

Quickview

Nẹp nhựa kết thúc F5-132

(0)
35.000 VNĐ / M dài

Nẹp nhựa kết thúc F5-132- Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC, bề mặt dán decal (simili) vân gỗ đẹp như vân gỗ tự nhiên- Nẹp nhựa dùng để trang trí bề mặt sàn, che khoảng chừa giãn nở giữa sàn và chân tường.- Ứng dụng: dùng tại điểm kết thúc sàn, cửa kính, cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh,...- Dùng cho sàn nhựa 4mm đến 6mmNẹp kết thúc sàn nhựa với..

Quickview

Nẹp nhựa kết thúc F5-151

(0)
35.000 VNĐ / M dài

Nẹp nhựa kết thúc F5-151- Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC, bề mặt dán decal (simili) vân gỗ đẹp như vân gỗ tự nhiên- Nẹp nhựa dùng để trang trí bề mặt sàn, che khoảng chừa giãn nở giữa sàn và chân tường.- Ứng dụng: dùng tại điểm kết thúc sàn, cửa kính, cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh,...- Dùng cho sàn nhựa 4mm đến 6mmNẹp kết thúc sàn nhựa với màu ..

Quickview

Nẹp nhựa kết thúc F5-229

(0)
35.000 VNĐ / M dài

Nẹp nhựa kết thúc F5-229- Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC, bề mặt dán decal (simili) vân gỗ đẹp như vân gỗ tự nhiên- Nẹp nhựa dùng để trang trí bề mặt sàn, che khoảng chừa giãn nở giữa sàn và chân tường.- Ứng dụng: dùng tại điểm kết thúc sàn, cửa kính, cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh,...- Dùng cho sàn nhựa 4mm đến 6mmNẹp kết thúc sàn nhựa với màu ..

Quickview

Nẹp nhựa kết thúc KT-005

(0)
40.000 VNĐ / M dài

Nẹp nhựa kết thúc KT-005- Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC, bề mặt dán decal (simili) vân gỗ đẹp như vân gỗ tự nhiên- Nẹp nhựa dùng để trang trí bề mặt sàn, che khoảng chừa giãn nở giữa sàn và chân tường.- Ứng dụng: dùng tại điểm kết thúc sàn, cửa kính, cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh,...- Dùng cho sàn gỗ 8mm đến 12mmNẹp kết thúc sàn gỗ với mà..

Quickview

Nẹp nhựa kết thúc KT-006

(0)
40.000 VNĐ / M dài

Nẹp nhựa kết thúc KT-006- Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC, bề mặt dán decal (simili) vân gỗ đẹp như vân gỗ tự nhiên- Nẹp nhựa dùng để trang trí bề mặt sàn, che khoảng chừa giãn nở giữa sàn và chân tường.- Ứng dụng: dùng tại điểm kết thúc sàn, cửa kính, cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh,...- Dùng cho sàn gỗ 8mm đến 12mmNẹp kết thúc sàn gỗ với mà..

Quickview

Nẹp nhựa kết thúc KT-102

(0)
40.000 VNĐ / M dài

Nẹp nhựa kết thúc KT-102- Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC, bề mặt dán decal (simili) vân gỗ đẹp như vân gỗ tự nhiên- Nẹp nhựa dùng để trang trí bề mặt sàn, che khoảng chừa giãn nở giữa sàn và chân tường.- Ứng dụng: dùng tại điểm kết thúc sàn, cửa kính, cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh,...- Dùng cho sàn gỗ 8mm đến 12mmNẹp kết thúc sàn gỗ với mà..

Quickview

Nẹp nhựa kết thúc KT-130

(0)
40.000 VNĐ / M dài

Nẹp nhựa kết thúc KT-130- Chất liệu: được sản xuất từ nhựa PVC, bề mặt dán decal (simili) vân gỗ đẹp như vân gỗ tự nhiên- Nẹp nhựa dùng để trang trí bề mặt sàn, che khoảng chừa giãn nở giữa sàn và chân tường.- Ứng dụng: dùng tại điểm kết thúc sàn, cửa kính, cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh,...- Dùng cho sàn gỗ 8mm đến 12mmNẹp kết thúc sàn gỗ với mà..

Hiển thị 1 đến 15 trong 36 (3 Trang)