Chat with Us

Len tường 52mm

Grid View:
Quickview

Len tường nhựa NV52-1

(0)
45.000 VNĐ / M dài

Len tường nhựa NV52-1Len tường nhựa NV52-1 cấu tạo bởi nhựa composite, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Hàn Quốc là phụ kiện thiết yếu dùng để che khoảng hở giữa sàn gỗ và chân tường. Ứng dụng làm len chân tường, phào chân tường, chỉ ốp lamri, khung tranh và nhiều ứng dụng trang trí khácĐặc biệt: sử dụng được trong nhà và ngoài trời..

Quickview

Len tường nhựa NV52-10

(0)
45.000 VNĐ / M dài

Len tường nhựa NV52-10Len tường nhựa NV52-10 cấu tạo bởi nhựa composite, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Hàn Quốc là phụ kiện thiết yếu dùng để che khoảng hở giữa sàn gỗ và chân tường. Ứng dụng làm len chân tường, phào chân tường, chỉ ốp lamri, khung tranh và nhiều ứng dụng trang trí khácĐặc biệt: sử dụng được trong nhà và ngoài tr..

Quickview

Len tường nhựa NV52-11

(0)
45.000 VNĐ / M dài

Len tường nhựa NV52-11Len tường nhựa NV52-11 cấu tạo bởi nhựa composite, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Hàn Quốc là phụ kiện thiết yếu dùng để che khoảng hở giữa sàn gỗ và chân tường. Ứng dụng làm len chân tường, phào chân tường, chỉ ốp lamri, khung tranh và nhiều ứng dụng trang trí khácĐặc biệt: sử dụng được trong nhà và ngoài tr..

Quickview

Len tường nhựa NV52-12

(0)
45.000 VNĐ / M dài

Len tường nhựa NV52-12Len tường nhựa NV52-12 cấu tạo bởi nhựa composite, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Hàn Quốc là phụ kiện thiết yếu dùng để che khoảng hở giữa sàn gỗ và chân tường. Ứng dụng làm len chân tường, phào chân tường, chỉ ốp lamri, khung tranh và nhiều ứng dụng trang trí khácĐặc biệt: sử dụng được trong nhà và ngoài tr..

Quickview

Len tường nhựa NV52-14

(0)
45.000 VNĐ / M dài

Len tường nhựa NV52-14Len tường nhựa NV52-14 cấu tạo bởi nhựa composite, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Hàn Quốc là phụ kiện thiết yếu dùng để che khoảng hở giữa sàn gỗ và chân tường. Ứng dụng làm len chân tường, phào chân tường, chỉ ốp lamri, khung tranh và nhiều ứng dụng trang trí khácĐặc biệt: sử dụng được trong nhà và ngoài tr..

Quickview

Len tường nhựa NV52-17

(0)
45.000 VNĐ / M dài

Len tường nhựa NV52-17Len tường nhựa NV52-17 cấu tạo bởi nhựa composite, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Hàn Quốc là phụ kiện thiết yếu dùng để che khoảng hở giữa sàn gỗ và chân tường. Ứng dụng làm len chân tường, phào chân tường, chỉ ốp lamri, khung tranh và nhiều ứng dụng trang trí khácĐặc biệt: sử dụng được trong nhà và ngoài tr..

Quickview

Len tường nhựa NV52-311

(0)
45.000 VNĐ / M dài

Len tường nhựa NV52-311Len tường nhựa NV52-311 cấu tạo bởi nhựa composite, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Hàn Quốc là phụ kiện thiết yếu dùng để che khoảng hở giữa sàn gỗ và chân tường. Ứng dụng làm len chân tường, phào chân tường, chỉ ốp lamri, khung tranh và nhiều ứng dụng trang trí khácĐặc biệt: sử dụng được trong nhà và ngoài ..

Quickview

Len tường nhựa NV52-327

(0)
45.000 VNĐ / M dài

Len tường nhựa NV52-327Len tường nhựa NV52-327 cấu tạo bởi nhựa composite, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Hàn Quốc là phụ kiện thiết yếu dùng để che khoảng hở giữa sàn gỗ và chân tường. Ứng dụng làm len chân tường, phào chân tường, chỉ ốp lamri, khung tranh và nhiều ứng dụng trang trí khácĐặc biệt: sử dụng được trong nhà và ngoài ..

Quickview

Len tường nhựa NV52-4

(0)
45.000 VNĐ / M dài

Len tường nhựa NV52-4Len tường nhựa NV52-4 cấu tạo bởi nhựa composite, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Hàn Quốc là phụ kiện thiết yếu dùng để che khoảng hở giữa sàn gỗ và chân tường. Ứng dụng làm len chân tường, phào chân tường, chỉ ốp lamri, khung tranh và nhiều ứng dụng trang trí khácĐặc biệt: sử dụng được trong nhà và ngoài trời..

Quickview

Len tường nhựa NV52-7

(0)
45.000 VNĐ / M dài

Len tường nhựa NV52-7Len tường nhựa NV52-7 cấu tạo bởi nhựa composite, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Hàn Quốc là phụ kiện thiết yếu dùng để che khoảng hở giữa sàn gỗ và chân tường. Ứng dụng làm len chân tường, phào chân tường, chỉ ốp lamri, khung tranh và nhiều ứng dụng trang trí khácĐặc biệt: sử dụng được trong nhà và ngoài trời..

Hiển thị 1 đến 10 trong 10 (1 Trang)