Sàn nhựa Aroma DK 3mm

Grid View:
Quickview

Sàn nhựa dán keo DK6000-16

(1)
225.000 VNĐ / m2

Sàn nhựa dán keo DK6000-16Sàn nhựa dán keo DK là dòng sản phẩm cao cấp thuộc thương hiệu Aroma. Sàn nhựa dán keo DK có độ dày 3mm với lớp wearlayer (lớp bảo vệ bề mặt) dày 0.3mm nên chống mài mòn tốt hơn và lớp màng UV chống tia cực tím giúp bảo vệ màu sắc, tránh bị phai màu và hạn chế cong vênh, co ngót.Sàn nhựa dán keo DK bề mặt vân sần giống gỗ ..

Quickview

Sàn nhựa dán keo DK6000-18

(0)
225.000 VNĐ / m2

Sàn nhựa dán keo DK6000-18Sàn nhựa dán keo DK là dòng sản phẩm cao cấp thuộc thương hiệu Aroma. Sàn nhựa dán keo DK có độ dày 3mm với lớp wearlayer (lớp bảo vệ bề mặt) dày 0.3mm nên chống mài mòn tốt hơn và lớp màng UV chống tia cực tím giúp bảo vệ màu sắc, tránh bị phai màu và hạn chế cong vênh, co ngót.Sàn nhựa dán keo DK bề mặt vân sần giống gỗ ..

Quickview

Sàn nhựa dán keo DK6000-20

(0)
225.000 VNĐ / m2

Sàn nhựa dán keo DK6000-20Sàn nhựa dán keo DK là dòng sản phẩm cao cấp thuộc thương hiệu Aroma. Sàn nhựa dán keo DK có độ dày 3mm với lớp wearlayer (lớp bảo vệ bề mặt) dày 0.3mm nên chống mài mòn tốt hơn và lớp màng UV chống tia cực tím giúp bảo vệ màu sắc, tránh bị phai màu và hạn chế cong vênh, co ngót.Sàn nhựa dán keo DK bề mặt vân sần giống gỗ ..

Quickview

Sàn nhựa dán keo DK6000-28

(0)
225.000 VNĐ / m2

Sàn nhựa dán keo DK6000-28Sàn nhựa dán keo DK là dòng sản phẩm cao cấp thuộc thương hiệu Aroma. Sàn nhựa dán keo DK có độ dày 3mm với lớp wearlayer (lớp bảo vệ bề mặt) dày 0.3mm nên chống mài mòn tốt hơn và lớp màng UV chống tia cực tím giúp bảo vệ màu sắc, tránh bị phai màu và hạn chế cong vênh, co ngót.Sàn nhựa dán keo DK bề mặt vân sần giống gỗ ..

Quickview

Sàn nhựa dán keo DK6000-36

(0)
225.000 VNĐ / m2

Sàn nhựa dán keo DK6000-36Sàn nhựa dán keo DK là dòng sản phẩm cao cấp thuộc thương hiệu Aroma. Sàn nhựa dán keo DK có độ dày 3mm với lớp wearlayer (lớp bảo vệ bề mặt) dày 0.3mm nên chống mài mòn tốt hơn và lớp màng UV chống tia cực tím giúp bảo vệ màu sắc, tránh bị phai màu và hạn chế cong vênh, co ngót.Sàn nhựa dán keo DK bề mặt vân sần giống gỗ ..

Quickview

Sàn nhựa dán keo DK6000-38

(0)
225.000 VNĐ / m2

Sàn nhựa dán keo DK6000-38Sàn nhựa dán keo DK là dòng sản phẩm cao cấp thuộc thương hiệu Aroma. Sàn nhựa dán keo DK có độ dày 3mm với lớp wearlayer (lớp bảo vệ bề mặt) dày 0.3mm nên chống mài mòn tốt hơn và lớp màng UV chống tia cực tím giúp bảo vệ màu sắc, tránh bị phai màu và hạn chế cong vênh, co ngót.Sàn nhựa dán keo DK bề mặt vân sần giống gỗ ..

Quickview

Sàn nhựa dán keo DK6000-39

(1)
225.000 VNĐ / m2

Sàn nhựa dán keo DK6000-39Sàn nhựa dán keo DK là dòng sản phẩm cao cấp thuộc thương hiệu Aroma. Sàn nhựa dán keo DK có độ dày 3mm với lớp wearlayer (lớp bảo vệ bề mặt) dày 0.3mm nên chống mài mòn tốt hơn và lớp màng UV chống tia cực tím giúp bảo vệ màu sắc, tránh bị phai màu và hạn chế cong vênh, co ngót.Sàn nhựa dán keo DK bề mặt vân sần giống gỗ ..

Quickview

Sàn nhựa dán keo DK6000-60

(0)
225.000 VNĐ / m2

Sàn nhựa dán keo DK6000-60Sàn nhựa dán keo DK là dòng sản phẩm cao cấp thuộc thương hiệu Aroma. Sàn nhựa dán keo DK có độ dày 3mm với lớp wearlayer (lớp bảo vệ bề mặt) dày 0.3mm nên chống mài mòn tốt hơn và lớp màng UV chống tia cực tím giúp bảo vệ màu sắc, tránh bị phai màu và hạn chế cong vênh, co ngót.Sàn nhựa dán keo DK bề mặt vân sần giống gỗ ..

Quickview

Sàn nhựa dán keo DK6000-66

(1)
225.000 VNĐ / m2

Sàn nhựa dán keo DK6000-66Sàn nhựa dán keo DK là dòng sản phẩm cao cấp thuộc thương hiệu Aroma. Sàn nhựa dán keo DK có độ dày 3mm với lớp wearlayer (lớp bảo vệ bề mặt) dày 0.3mm nên chống mài mòn tốt hơn và lớp màng UV chống tia cực tím giúp bảo vệ màu sắc, tránh bị phai màu và hạn chế cong vênh, co ngót.Sàn nhựa dán keo DK bề mặt vân sần giống gỗ ..

Quickview

Sàn nhựa dán keo DK6000-68

(0)
225.000 VNĐ / m2

Sàn nhựa dán keo DK6000-68Sàn nhựa dán keo DK là dòng sản phẩm cao cấp thuộc thương hiệu Aroma. Sàn nhựa dán keo DK có độ dày 3mm với lớp wearlayer (lớp bảo vệ bề mặt) dày 0.3mm nên chống mài mòn tốt hơn và lớp màng UV chống tia cực tím giúp bảo vệ màu sắc, tránh bị phai màu và hạn chế cong vênh, co ngót.Sàn nhựa dán keo DK bề mặt vân sần giống gỗ ..

Quickview

Sàn nhựa dán keo DK6000-70

(2)
225.000 VNĐ / m2

Sàn nhựa dán keo DK6000-70Sàn nhựa dán keo DK là dòng sản phẩm cao cấp thuộc thương hiệu Aroma. Sàn nhựa dán keo DK có độ dày 3mm với lớp wearlayer (lớp bảo vệ bề mặt) dày 0.3mm nên chống mài mòn tốt hơn và lớp màng UV chống tia cực tím giúp bảo vệ màu sắc, tránh bị phai màu và hạn chế cong vênh, co ngót.Sàn nhựa dán keo DK bề mặt vân sần giống gỗ ..

Quickview

Sàn nhựa dán keo DK6000-78

(0)
225.000 VNĐ / m2

Sàn nhựa dán keo DK6000-78Sàn nhựa dán keo DK là dòng sản phẩm cao cấp thuộc thương hiệu Aroma. Sàn nhựa dán keo DK có độ dày 3mm với lớp wearlayer (lớp bảo vệ bề mặt) dày 0.3mm nên chống mài mòn tốt hơn và lớp màng UV chống tia cực tím giúp bảo vệ màu sắc, tránh bị phai màu và hạn chế cong vênh, co ngót.Sàn nhựa dán keo DK bề mặt vân sần giống gỗ ..

Quickview

Sàn nhựa dán keo DK6000-79

(1)
225.000 VNĐ / m2

Sàn nhựa dán keo DK6000-79Sàn nhựa dán keo DK là dòng sản phẩm cao cấp thuộc thương hiệu Aroma. Sàn nhựa dán keo DK có độ dày 3mm với lớp wearlayer (lớp bảo vệ bề mặt) dày 0.3mm nên chống mài mòn tốt hơn và lớp màng UV chống tia cực tím giúp bảo vệ màu sắc, tránh bị phai màu và hạn chế cong vênh, co ngót.Sàn nhựa dán keo DK bề mặt vân sần giống gỗ ..

Quickview

Sàn nhựa dán keo DK6000-80

(0)
225.000 VNĐ / m2

Sàn nhựa dán keo DK6000-80Sàn nhựa dán keo DK là dòng sản phẩm cao cấp thuộc thương hiệu Aroma. Sàn nhựa dán keo DK có độ dày 3mm với lớp wearlayer (lớp bảo vệ bề mặt) dày 0.3mm nên chống mài mòn tốt hơn và lớp màng UV chống tia cực tím giúp bảo vệ màu sắc, tránh bị phai màu và hạn chế cong vênh, co ngót.Sàn nhựa dán keo DK bề mặt vân sần giống gỗ ..

Quickview

Sàn nhựa dán keo DK6000-86

(0)
225.000 VNĐ / m2

Sàn nhựa dán keo DK6000-86Sàn nhựa dán keo DK là dòng sản phẩm cao cấp thuộc thương hiệu Aroma. Sàn nhựa dán keo DK có độ dày 3mm với lớp wearlayer (lớp bảo vệ bề mặt) dày 0.3mm nên chống mài mòn tốt hơn và lớp màng UV chống tia cực tím giúp bảo vệ màu sắc, tránh bị phai màu và hạn chế cong vênh, co ngót.Sàn nhựa dán keo DK bề mặt vân sần giống gỗ ..

Hiển thị 1 đến 15 trong 20 (2 Trang)