Sàn gỗ KAINDL

Grid View:
Quickview

Sàn gỗ KAINDL Aqua K4367AV

(0)
385.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ KAINDL Aqua K4367AV là sàn gỗ được nhập khẩu trực tiếp từ Áo. Nổi bật của dòng sàn gỗ cao cấp Kaindl Aqua Pro là khả năng chịu nước tốt, được cải tiến và trang bị hèm khóa chống nước bề mặt 24h, vân gỗ tự nhiên, bề mặt vân sần, cốt gỗ HDF, khả năng chống xước AC4, bảo hành 15 năm.Tư vấn..

Quickview

Sàn gỗ KAINDL Aqua K4420AV

(0)
385.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ KAINDL Aqua K4420AV là sàn gỗ được nhập khẩu trực tiếp từ Áo. Nổi bật của dòng sàn gỗ cao cấp Kaindl Aqua Pro là khả năng chịu nước tốt, được cải tiến và trang bị hèm khóa chống nước bề mặt 24h, vân gỗ tự nhiên, bề mặt vân sần, cốt gỗ HDF, khả năng chống xước AC4, bảo hành 15 năm.Tư vấn..

Quickview

Sàn gỗ KAINDL Aqua K5574AV

(0)
385.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ KAINDL Aqua K5574AV là sàn gỗ được nhập khẩu trực tiếp từ Áo. Nổi bật của dòng sàn gỗ cao cấp Kaindl Aqua Pro là khả năng chịu nước tốt, được cải tiến và trang bị hèm khóa chống nước bề mặt 24h, vân gỗ tự nhiên, bề mặt vân sần, cốt gỗ HDF, khả năng chống xước AC4, bảo hành 15 năm.Tư vấn..

Quickview

Sàn gỗ KAINDL Aqua K5576AV

(0)
385.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ KAINDL Aqua K5576AV là sàn gỗ được nhập khẩu trực tiếp từ Áo. Nổi bật của dòng sàn gỗ cao cấp Kaindl Aqua Pro là khả năng chịu nước tốt, được cải tiến và trang bị hèm khóa chống nước bề mặt 24h, vân gỗ tự nhiên, bề mặt vân sần, cốt gỗ HDF, khả năng chống xước AC4, bảo hành 15 năm. ..

Quickview

Sàn gỗ KAINDL Aqua K5754AV

(0)
385.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ KAINDL Aqua K5754AV là sàn gỗ được nhập khẩu trực tiếp từ Áo. Nổi bật của dòng sàn gỗ cao cấp Kaindl Aqua Pro là khả năng chịu nước tốt, được cải tiến và trang bị hèm khóa chống nước bề mặt 24h, vân gỗ tự nhiên, bề mặt vân sần, cốt gỗ HDF, khả năng chống xước AC4, bảo hành 15 năm.Tư vấn..

Quickview

Sàn gỗ KAINDL Aqua 37197AV

(0)
385.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ KAINDL Aqua 37197AV là sàn gỗ được nhập khẩu trực tiếp từ Áo. Nổi bật của dòng sàn gỗ cao cấp Kaindl Aqua Pro là khả năng chịu nước tốt, được cải tiến và trang bị hèm khóa chống nước bề mặt 24h, vân gỗ tự nhiên, bề mặt vân sần, cốt gỗ HDF, khả năng chống xước AC4, bảo hành 15 năm.Tư vấn..

Quickview

Sàn gỗ KAINDL Aqua 37658AV

(0)
385.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ KAINDL Aqua 37658AV là sàn gỗ được nhập khẩu trực tiếp từ Áo. Nổi bật của dòng sàn gỗ cao cấp Kaindl Aqua Pro là khả năng chịu nước tốt, được cải tiến và trang bị hèm khóa chống nước bề mặt 24h, vân gỗ tự nhiên, bề mặt vân sần, cốt gỗ HDF, khả năng chống xước AC4, bảo hành 15 năm.Tư vấn..

Quickview

Sàn gỗ KAINDL Aqua 38058AV

(0)
385.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ KAINDL Aqua 38058AV là sàn gỗ được nhập khẩu trực tiếp từ Áo. Nổi bật của dòng sàn gỗ cao cấp Kaindl Aqua Pro là khả năng chịu nước tốt, được cải tiến và trang bị hèm khóa chống nước bề mặt 24h, vân gỗ tự nhiên, bề mặt vân sần, cốt gỗ HDF, khả năng chống xước AC4, bảo hành 15 năm.Tư vấn..

Quickview

Sàn gỗ KAINDL Aqua K4440AV

(0)
535.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ KAINDL Aqua K4440AV là sàn gỗ được nhập khẩu trực tiếp từ Áo. Nổi bật của dòng sàn gỗ cao cấp Kaindl Aqua Pro là khả năng chịu nước tốt, được cải tiến và trang bị hèm khóa chống nước bề mặt 24h, vân gỗ tự nhiên, bề mặt vân sần, cốt gỗ HDF, khả năng chống xước AC4, độ dày 12mm, bảo hành ..

Quickview

Sàn gỗ KAINDL Aqua K4441AV

(0)
535.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ KAINDL Aqua K4441AV là sàn gỗ được nhập khẩu trực tiếp từ Áo. Nổi bật của dòng sàn gỗ cao cấp Kaindl Aqua Pro là khả năng chịu nước tốt, được cải tiến và trang bị hèm khóa chống nước bề mặt 24h, vân gỗ tự nhiên, bề mặt vân sần, cốt gỗ HDF, khả năng chống xước AC4, độ dày 12mm, bảo hành ..

Quickview

Sàn gỗ KAINDL Aqua K4442AV

(0)
535.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ KAINDL Aqua K4442AV là sàn gỗ được nhập khẩu trực tiếp từ Áo. Nổi bật của dòng sàn gỗ cao cấp Kaindl Aqua Pro là khả năng chịu nước tốt, được cải tiến và trang bị hèm khóa chống nước bề mặt 24h, vân gỗ tự nhiên, bề mặt vân sần, cốt gỗ HDF, khả năng chống xước AC4, độ dày 12mm, bảo hành ..

Quickview

Sàn gỗ KAINDL Aqua K4443AV

(0)
535.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ KAINDL Aqua K4443AV là sàn gỗ được nhập khẩu trực tiếp từ Áo. Nổi bật của dòng sàn gỗ cao cấp Kaindl Aqua Pro là khả năng chịu nước tốt, được cải tiến và trang bị hèm khóa chống nước bề mặt 24h, vân gỗ tự nhiên, bề mặt vân sần, cốt gỗ HDF, khả năng chống xước AC4, độ dày 12mm, bảo hành ..

Quickview

Sàn gỗ KAINDL Aqua K5844AV

(0)
535.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ KAINDL Aqua K5844AV là sàn gỗ được nhập khẩu trực tiếp từ Áo. Nổi bật của dòng sàn gỗ cao cấp Kaindl Aqua Pro là khả năng chịu nước tốt, được cải tiến và trang bị hèm khóa chống nước bề mặt 24h, vân gỗ tự nhiên, bề mặt vân sần, cốt gỗ HDF, khả năng chống xước AC4, độ dày 12mm, bảo hành ..

Quickview

Sàn gỗ KAINDL Aqua K5845AV

(0)
535.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ KAINDL Aqua K5845AV là sàn gỗ được nhập khẩu trực tiếp từ Áo. Nổi bật của dòng sàn gỗ cao cấp Kaindl Aqua Pro là khả năng chịu nước tốt, được cải tiến và trang bị hèm khóa chống nước bề mặt 24h, vân gỗ tự nhiên, bề mặt vân sần, cốt gỗ HDF, khả năng chống xước AC4, độ dày 12mm, bảo hành ..

Hiển thị 1 đến 14 trong 14 (1 Trang)